Szervezeti hatékonyság

Minden egyes szervezetnél minden egyes, adott időpontban léteznek olyan tartalékok, ame­lyeket feltárva, hasznosítva tovább növelhető az adott szervezet, illetve annak tevékenységei, folyamatai hatékonysága, melynek révén nőhet a működési eredmény, a tulajdonosok, befektetők megelégedettsége, illetve a versenyképesség, az értékesítés, a vevői elégedettség és így tovább.

A HRK Consulting Tanácsadó Kft. több szolgáltatást is ajánl, melyek, különböző mód­sze­re­ken, technikákon alapulnak, de egymást kiegészítve ugyanazt a célt szolgálhatják: a szervezeti hatékonyság növelését. Most két módszert emelünk ki, az „Elguruló forintok” megkeresése módszerét és a Matematikai modellek (operációkutatás) segítségével történő optima­li­zációt.

Elguruló forintok” megkeresése

Ez a szolgáltatás egy, a munkaszervezés, ügyvitelszervezés módszereit, technikát használó, rendszerszemléletű hatékonyságnövelés, költségcsökkentés. Célja azon hatékonysági tarta­lékok feltárása, azon „elguruló forintok” megkeresése, amelyek megtakaríthatók a nélkül, hogy a technológia, a minőség, a jogszabályi megfelelés vagy az adott szervezet más tevé­kenysége, folyamata sérülne, csorbulna.

A projekt eredménye előre meghatározott mértékű, számszerűsített, pontosabban pénzben kifejezett, mérhető és mért megtakarítás.

A módszer legfőbb alkalmazási területei a beszerzés, a logisztika, a gyártás, az ügyvitel és természetesen még további területek.

A rendszerszemléletű hatékonyságnövelési projekt során tanácsadóink, szakértőink szorosan együttműködnek a megbízó szervezet menedzsmentjével, munkatársaival.

Matematikai modellek (operációkutatás) segítségével történő optima­li­záció.

Ez a módszer ott alkalmazható a hatékonyság javítása, a költségek csökkentése, ügyfél-elégedettség növelése végett, ahol az „emberi intelligencia” már nem elég, minthogy rendkívül sok számszerű variációt, lehetőséget kell megvizsgálni rövid idő alatt és ezek közül kiválasztani az adott céloknak – célfüggvénynek – leginkább megfelelőt, s ahol ezért már az alkalmazott matematika, ezen belül konkrétan az operációkutatás, valamint az informatika együttes segítségére van szükség.

A projekt eredménye az adott szervezetre és adott tevékenységre, feladatra kidolgozott, „testre szabott” matematikai modell, valamint az annak alkalmazását segítő, modellépítő eszköz segítségével létrehozott számítógépes program, szoftver. Ez a szofver szorosan együtt­mű­ködik az adott szervezet információs rendszerével (ERP), annak különböző, az adott tevé­kenységet érintő moduljaival (termelés, beszerzés, logisztika, ellátási lánc stb.), az ezek által előállított, tárolt adatokra építve, azokat felhasználva hajt végre további optimalizációt, racionalizációt.

Az optimalizáció érintheti mind a technológiai, technikai, mind pedig a humán erőforrásokat.

A projekt eredménye a matematikai modell és az azt támogató szoftver, amelyek segítségével előre meghatározott mértékű, számszerűsített, pénzben kifejezett, mérhető és mért megtakarítás érhető el.

A módszer legfőbb alkalmazási területei a beszerzés, a logisztika, a gyártás, az ügyvitel és természetesen még további területek

A projekt során tanácsadóink, szakértőink szorosan együttműködnek a megbízó szervezet menedzsmentjével, munkatársaival.

Szívesen beszélnénk ezekről a lehetőségekről, szolgáltatásokról Önnel és munkatársaival röviden, személyesen is, illetve szívesen tartanánk prezentációt is.