Projektmenedzsment és minőségbiztosítás

Hazai és nemzetközi felmérések szerint az informatikai projektek nagy száma nem fejeződik be határidőre, a projekt terméke nem készül el az előre meghatározott költségkereten bellül, illetve a projekt leszállított terméke gyakran nem felel meg a felhasználói igényeknek.

Megközelítésünk szerint projektvezetőnk segítői, tanácsadói szerepet lát el projekt-módszertani kérdésekben, hogy a projekt-módszertan és szemlélet következetes alkalmazása révén segítse a projekt eredményes befejezését. Célunk a projektbeli problémák, kockázatok, esetleges konfliktus-hordozó területek szakszerű feltárása, és javaslatokat megfogalmazása ezek optimális kezelésére.

Ügyfeleink igényeihez, elvárásaihoz igazodva az alábbi projekthez kapcsolódó szolgáltatásokat ajánljuk:

  • Ügyféloldali vagy „Shadow” projektvezetés
  • Minőségbiztosítás

Módszertanunk a projektek menedzseléséhez a nemzetközileg ismert és széles körben használt GDPM (Goal Directed Project Management) a “Célirányos Projektvezetés”. A GDPM megítélésünk és tapasztalatunk szerint is a legalkalmasabb a hazai méretű informatikai projektek sikeres megvalósítására. A “Célirányos Projektvezetés” egyik fő jellemzője, hogy a projekt tervezésénél és végrehajtásánál a figyelem középpontjában mindig az elérendő célok, illetve a megvalósítandó eredmények állnak. A tevékenységek tervezése a már pontosan megfogalmazott célok hatékony elérése szolgálatában történik.

A GDPM projektvezetési módszertanunkat szükség szerint további módszertanokkal, módszertani elemekkel, technikákkal egészítjük ki, mint például a Változáskezelés (Change Management) illetve a SUMMIT’D rendszerfejlesztési és implementációs módszertan.

„Shadow” projektvezetés során a „shadow” projektvezetőnk az ügyfél projektvezetőjének segítője, tanácsadója projekt-módszertani kérdésekben. A „shadow” projektvezető a projekt és az ügyfél szervezetének sikerességét szolgálja, mivel a teljes szerződött idejét a projektvezetésre szentelheti, míg az ügyfél saját humán erőforrásai idejük egy részét más, szervezeten belüli feladatok és felelősségek ellátására fordíthatják

  • Minőségbiztosítás szolgáltatásunk keretében figyelemmel kísérjük a projekt megvalósulását, a projekt indításakor, mérföldköveinél a projekt leszállított termékeit ellenőrizzük, a minőségbiztosítási módszerünk elemei a következők:
  • Minőségbiztosítási terv készítése - A minőségbiztosítási tevékenységet a projekttervezési, indítási fázisban elkészített részletes Minőségbiztosítási terv alapján végezzük el, amely minimálisan tartalmazza a minőségi követelmények teljesülésének ellenőrzési módszereit, a projektszervezet és döntési mechanizmusok leírását, a kockázatkezelés módszerére vonatkozó követelmények meghatározását.
  • Projekt kockázati elemzés, célja a projekt sikerét befolyásoló kockázatok minél teljesebb körű beazonosítása. A kockázatelemzés során az egyes kockázati tényezőket meg kell vizsgálni abból a szempontból, hogy milyen hatással vannak a projekt sikerességére, illetve mekkora az előfordulási valószínűségük.
  • Minőségbiztosítási jelentés - A Projekt Minőségbiztosító a Minőségbiztosítási terv alapján rendszeres minőségbiztosítási szemléket bonyolít le, melyek során szorosan együttműködik a projektmenedzsmenttel, valamint a bevezetést végző résztvevőkkel és szakmai tanácsokkal látja el azokat. Ennek dokumentálására, illetve annak eredményeként készül el a Minőségbiztosítási tervben meghatározott Minőségbiztosítási jelentés.