Referenciáink

PÉNZINTÉZETEK

Magyar Fejlesztési Bank Zrt.

 • IT kompetencia felmérés elvégzése a cégcsoport tagvállalatainak informatikai szervezeteire, kompetenciamátrix kialakítása

Allianz Hungária Biztosító Zrt.

 • A társaság Informatikai Katasztrófa-elhárítási tervének (DRP) kidolgozása az Üzletmenet-folytonossági Terv (BCP) részeként.
 • e-Learning és oktatásmenedzsment rendszer fejlesztése riport funkciókkal.
 • IT stratégia megújítása 2014
 • A társaság középtávú informatikai stratégiájának kidolgozása

Hungária Biztosító Számítástechnika Kft. (HCL; Allianz csoport)

 • A társaság középtávú informatikai szolgáltatási stratégiájának kidolgozása

AXA Önkéntes Egészségpénztár

ISO/IEC 27001:2006 alapú, a PSZÁF 1/2007. számú módszertani útmutatójával összhangban lévő információbiztonsági tanácsadói feladat ellátása, amely a következőket foglalta magában:

 • az Egészségpénztár információbiztonsági, informatikai átvilágítása, auditja, különös tekintettel az Öpt. 40/C §-ában található törvényi előírásokra,
 • a kiemelt informatikai rendszerek biztonsági kockázatelemzése,
 • az Informatikai Biztonsági Szabályzat elkészítése,

az üzletmenet-folytonossági terv elkészítése, javaslattétel a katasztrófa-elhárítási terv elkészítésével kapcsolatban.

Commerzbank Zrt.

a bank informatikai katasztrófa-elhárítási tervének elkészítése ISO/IEC 27001:2006 alapú, a PSZÁF 1/2007. számú módszertani útmutatójával összhangban lévő információbiztonsági tanácsadói feladatok ellátása, amely a következőket foglalta magában:

 • Informatikai Biztonsági Szabályzat elkészítése,
 • Kockázatkezelési Szabályzat elkészítése,
 • kockázatelemzés lefolytatása a Bank által meghatározott rendszerekre, valamint
 • a Bank által meghatározott további informatikai szabályzatok véleményezése, minőségbiztosítása.

Diákhitel Központ Zrt.

 • Információs rendszer kiválasztásának előkészítése során vezetési tanácsadás nyújtása
 • Információrendszer követelmény-specifikációjának kidolgozása, a kiválasztási pályázathoz szükséges műszaki specifikáció készítésének támogatása
 • ISO/IEC 27001: 2005 alapú információbiztonsági tanácsadói feladatok ellátása.

Az információbiztonsági projekt során felmértük a társaság fontosabb üzleti folyamatait, informatikai erőforrásait, és elvégeztük a kockázatés üzleti hatáselemzést (BIA). Ezt követően az ÜMF szabályzat kidolgozásával elkészítettük a kritikus informatikai rendszerekre, eszközökre vonatkozó katasztrófa-elhárítási és helyreállítási akcióterveket (DRP).

 • Informatikai szakvélemény a DK középtávú informatikai stratégiájának előkészítésére, amely a következőket foglalta magában:
 • a DK jövőbeni tevékenységének elemezése (3-5 évre), javaslattétel az informatikai fejlesztések módszerére és irányára,
 • felmérés, hogy a korábban a DK Projekt Iroda által felvázolt informatikai jövőkép helytálló-e, ennek megvalósítása reális cél-e a következő években,
 • javaslattétel a tervezett informatikai fejlesztések megvalósításának megoldására (Vezetői Információs Rendszer, Dokumentumkezelő rendszer, Intranet/Internet Portál Rendszer)
 • annak felmérése, hogy a DK rendelkezésére álló BOSS adatbázis szerkezet milyen lehetőségeket biztosít, és milyen fejlesztéseket igényel az adatok felhasználására (adattárház, Vezetői Információs Rendszer, stb.)

K&H Biztosító Zrt.

 • Szoftverfejlesztés és IBM MQ Series üzenettovábbító rendszerhez kapcsolódó tanácsadás. BOMA és MQSI Kommunikációs Modul elkészítése, üzembehelyezése, és összekapcsolása a biztosító biztosításinformatikai rendszerével, társbiztosítókkal és a Központi Hivatal IGFB adatbázisával.
 • Üzleti igény specifikáció, szervezői program specifikáció, programterv, tesztelési terv, üzemeltetési leírás elkészítése.

MKB Biztosító

 • Szoftverfejlesztés és IBM MQ Series üzenettovábbító rendszerhez kapcsolódó tanácsadás. BOMA és MQSI Kommunikációs Modul elkészítése, üzembehelyezése, és összekapcsolása a biztosító biztosításinformatikai rendszerével, társbiztosítókkal és a Központi Hivatal IGFB adatbázisával. Üzleti igény specifikáció, szervezői program specifikáció, programterv, tesztelési terv, üzemeltetési leírás elkészítése.
 • ELOprofessional elektronikus iktató és dokumentumkezelő rendszer bevezetése

Groupama Garancia Biztosító Zrt.

A társaság nyomtatványgazdálkodási üzleti modelljének és azt támogató információs rendszerének korszerűsítése nyomtatvány-felhasználás jelentős racionalizálása érdekében

 • üzleti modell
 • információrendszer követelmény-specifikáció
 • információrendszer logikai terv készítése

OTP Garancia Biztosító Zrt.

 • Szoftverfejlesztés, BOMA és MQSI Kommunikációs Modul elkészítése, üzembehelyezése, és összekapcsolása a biztosító biztosításinformatikai rendszerével, társbiztosítókkal és a Központi Hivatal integrált gépjármű-felelősségbiztosítási (IGFB) adatbázisával. Üzleti igény specifikáció, szervezői program specifikáció, programterv, tesztelési terv, üzemeltetési leírás elkészítése.
 • A 2007-2010 évi informatikai fejlesztési stratégia kidolgozása.
 • A biztosítási back-office rendszer felmérése hatékonyság, funkcionalitás, az előírt követelményeknek való megfelelés szempontjából.
 • Informatikai együttműködési megállapodás készítése az anyavállalat által a külföldi leánycégek részére nyújtott informatikai szolgáltatások szabályozására. Az SLA-k és az együttműködés pénzügyi, és jogi kereteinek a meghatározása
 • Alkalmazásfejlesztési kézikönyv készítése – A kézikönyv szabályozza az alkalmazásfejlesztés teljes folyamatát, az igénykezelést, tervezést, fejlesztést, tesztelést és verziókezelést.
 • Támogatás projektvezetési módszertan kiválasztásában (GDPM/Prince 2/PMBOK) és az MS Project Server 2003 bevezetése
 • Projektvezetési módszertan (GDPM) és MS Project Server 2003 tréningek
 • Alkalmazásfejlesztési kézikönyv, GDPM és MS Project Server 2003 bevezetése
 • Szakértői közreműködés az OTP Garancia Biztosító Zrt. adatszolgáltatások egységesítése projektben

UNION Biztosító Zrt.

 • Az üzletmenet-folytonossági terv évenkénti felülvizsgálata, aktualizálása
 • Az információbiztonsági projekt során felmértük a fontosabb üzleti folyamatokat és informatikai rendszereket, eszközöket, és elvégeztük a kockázatés üzleti hatáselemzést (BIA). Ezt követően az ÜMF szabályzat kidolgozásával elkészítettük a kritikus üzleti folyamatokra és informatikai rendszerekre, eszközökre vonatkozó akcióterveket (BCP és DRP).
 • Informatikai szakértői szolgáltatás nyújtása adatbázis lekérdezések fejlesztésével kapcsolatban. Az egyedi és automatizálható lekérdezések elkészítése érdekében a megvalósítás kiterjedt az üzleti területek igényeinek felmérésére, a specifikációk elkészítésére, a lekérdezések fejlesztésére és tesztelésére.
 • A Biztosító üzleti rendszereinek és a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal adatbázisainak összekapcsolhatóságát vizsgáló döntés-előkészítő tanulmány elkészítése, ennek érdekében az érintett szervezeti egységek átvilágítása, folyamataik elemzése. A tanulmány elfogadása után a rendszerek összekötését célzó fejlesztési projekt vezetése, és minőségbiztosítása, valamint az alkalmazás fejlesztése és bevezetése.

VÁLLALATOK

Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet

 • A MaNDA Informatikai Üzemeltetési Szabályzatának teljeskörű kialakítása, az aktuális működés vizsgálata és ez alapján javaslatok kidolgozása az Informatikai üzemeltetés, illetve az információbiztonság szintjének javítására vonatkozóan.

Földmérési és Távérzékelési Intézet

 • A társaság középtávú informatikai stratégiájának kidolgozása.

MVM Csoport

 • Elektronikus Szerződéskezelő Rendszer kiterjesztése az MVM Csoport tagvállalatainál
 • Tagvállalatok folyamatainak felmérése és dokumentálása
 • Újfajta működési mód szabályozása
 • Szakmai dokumentumok minőségbiztosítása
 • Ügyféltámogatás

MÁV Zrt.

 • A MÁV Zrt. Dokumentum Menedzsment Rendszer bevezetés előkészítése
 • DMS ajánlattételi felhíváshoz a kiírás folyamatszervezési és műszaki tartalmának meghatározása
 • Műszaki dokumentáció elkészítése
 • Kockázatelemzés készítése
 • Közbeszerzési eljárás támogatása
 • Ügyfél oldali minőségbiztosítás.
 • Beszerzési és számlabefogadási folyamatokat támogató integrált rendszer bevezetése
 • Projektvezetői feladatok elvégzése

ELMŰ Zrt. Beszerzési Igazgatóság

 • Beszerzést támogató rendszerben kategória menedzsment kialakítása.
 • Beszerzés-tervezési rendszer bevezetése, futó bevezetés konszolidációja
 • Ügyfél oldali projektmenedzsment támogatása
 • Továbbfejlesztési- és integrációs koncepció meghatározása
 • Funkciótérkép, és üzleti-követelmény specifikáció elkészítése

MVMI Informatika Zrt

 • Moodle e-Learning rendszer fejlesztés támogatása
 • ISO irányítási rendszereket támogató alkalmazás koncepciójának és követelmény-specifikációjának kidolgozása
 • Irányítási rendszereket támogató alkalmazás koncepciójának és követelmény-specifikációjának kidolgozása

Forever Living Products Magyarország Kft

 • Üzletmenet folytonossági-(BCP), és Katasztrófa elhárítási Terv kidolgozása (DRP)
 • ISO 27001 alapú Informatikai Biztonsági Szabályzat kidolgozása
 • Informatikai biztonsági szabályzat készítése
 • Üzletmenet-folytonossági terv kidolgozása

Magyar Posta Biztosító Zrt

 • e-Learning keretrendszer bevezetése

Fővárosi Vízművek Zrt

 • Közreműködés az ELOProfessional elektronikus dokumentumkezelő rendszer bevezetésében

Rádioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.

 • ISO/IEC 27001:2006 alapú informatikai biztonsági audit elvégzése
 • Rendszerfejlesztési koncepciók értékelése, műszaki követelmények meghatározása
 • Informatikai stratégia kidolgozása
 • Informatikai Sérülékenység Analízis (etikus hack)

Nav N Go

 • Az egyedi szoftverlicenceket generáló és az ügyfeleket kiszolgáló Licenc szerver rendszer ISO/IEC 27001:2006 szabvány alapján történő auditját végeztük el.

Pannónia Hotels Zrt

 • Informatikai biztonsági szabályzatok felülvizsgálata, véleményezése

Kopint-Datorg Infokommunikációs Zrt.

 • az e-Közigazgatási keretrendszer kidolgozásában szakmai támogatás nyújtása:
 • Projektmenedzsment és dokumentum menedzsment rendszerekhez felhasználói kézikönyv és oktatási anyag kidolgozása
 • Projektmenedzsment – elemzés és vízió c. tanulmány elkészítése
 • Javaslatok, adaptáció c. tanulmány elkészítése.
 • Szakmai monitoring keretrendszer – követelmények és logikai architektúra c. tanulmány kidolgozása
 • SOA alapú architektúra rendszertervének kidolgozása
 • Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer bővítésében és a közművesített közszolgáltatások kialakításában az alábbi feladatok elvégzése:
 • a szolgáltatások fejlesztésére vonatkozó döntés–előkészítő tanulmány elkészítése,
 • IT (SOA) szakértői tevékenység
 • shadow projektvezetés (PM)

AES-Tisza Erőmű Kft.

 • Üzletmenet-folytonossági és katasztrófa-elhárítási terv elkészítése az erőmű informatikai rendszereire, illetve azt támogató ICT infrastruktúrára vonatkozóan, majd ezt követően oktatások és az akciótervek tesztelésének lebonyolítása.
 • ELOProfessional dokumentumkezelő rendszer testre szabása, telepítése, betanítása.

BKV Zrt

 • Az elektronikus jegyrendszer (e-Ticketing) megvalósítását segítő, döntés-előkészítő anyag kidolgozása
 • A szerződésés tárgyalásjelentés nyilvántartó dokumentumkezelő rendszer követelmény-specifikációjának és logikai rendszertervének kidolgozása
 • A DBR (Dél-Buda – Rákospalota) metró projekt, illetve az M4 információs igényének felmérése, az igények kielégítésének tervezése

Balatoni Halászati Zrt.

 • Pályázati tanácsadás, valamint konzorciumi tagként való részvétel Jedlik Ányos K+F pályázat kidolgozásban
 • A Balatoni Halászati Zrt. működési és szervezeti rendszerének elemzése (BPA), javaslatok kidolgozása (BPR), költségmegtakarító, hatékonyságnövelő projektet megalapozó elemzés (BPA) végrehajtása, dokumentálása, javaslat készítése. Az átfogó, integrált vállalatirányítási (ERP) rendszer részletes követelmény-specifikációjának, a kiválasztási folyamatának, az értékelési, pontozási rendszerének kidolgozása, dokumentálása.

Közlekedéstudományi Intézet Kht.

 • A KTI folyamatainak átvilágítása, javaslat kidolgozása a szükséges mértékű átszervezésre (BPR). Az átfogó, integrált vállalatirányítási (ERP) rendszer részletes követelmény-specifikációjának kidolgozása.

Elcoteq Magyarország Kft.

 • Szervezési javaslatok készítése (szállítási határidők betartása, vevői elégedettség javítása érdekében)
 • Technikai megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozása (kódrendszer továbbfejlesztése, információs rendszer rendelkezésre állásának és adatbiztonságának javítása
 • Projektmenedzsment a gyártásközeli információs rendszer implementációja és a szükséges eszközök telepítése során.
 • Megvalósíthatósági tanulmányok (kódrendszerek, alkalmazások rendelkezésre állása), átvilágítások és elemzések (vevői kiszállítási határidők betartása) kidolgozása, Baan tanácsadás, alkalmazásintegráció

Formula/400 Kft.

 • Üzletviteli tanácsadás – Stratégiai, tervezési, üzletviteli, szervezetkorszerűsítési tanácsadás
 • Formula/400 Kft megbízásából biztosításszakmai informatikai rendszer bevezetéséhez projektmenedzsment, és minőségbiztosítási szolgáltatás nyújtása.

GTS-Datanet Kft.

 • Üzleti konzultáció, döntés-előkészítés, döntéstámogatás

Matáv

 • A Matáv Zrt. önkormányzati alkalmazás-portfoliójának szakmai és üzleti szempontok szerinti elemzése, értékelése, majd javaslatok kidolgozása annak érdekében, hogy elősegítse egy kimagaslóan versenyképes portfolió kialakítását és fenntartását

Transelektro Csoport

 • Hardver és szoftver beszerzési utasítás kidolgozása
 • IT stratégia kidolgozása a vállalatcsoport részére.
 • Információtechnológiai korszerűsítés ügyféloldali minőségbiztosítása és informatikai tanácsadás az Ipari Holding vállalatainál az MFG/PRO ERP rendszer verziófrissítése, a rendszer használatának több vállalatra történő kiterjesztése során.

KORMÁNYZAT, ÁLLAMIGAZGATÁS

Nemzeti Eszközkezelő Zrt.

 • Iratkezelési szabályzat elkészítése
 • Dokumentumkezelő rendszer bevezetésének szakmai minőségbiztosítása
 • ELO rendszer fejlesztéséhez tanácsadási tevékenység végzése

NISZ Zrt.

 • A NISZ aktuális információbiztonsági helyzetének ISO 27001 szabvány alapján történő felülvizsgálata, a fenyegetések és a sebezhetőségek kockázatelemzése
 • A NISZ központi géptermeiben található aktív eszközök (szerverek, hálózati aktív eszközök, storage-ok) felmérése, elemzése, a szűk keresztmetszetekre, illetve a szabad kapacitásokra vonatkozó ajánlások összeállítása annak érdekében, hogy a NISZ a szolgáltatásait minél megbízhatóvá és minél jobban tervezhetővé tegye
 • A NISZ ITIL alapú szolgáltatás-menedzsment folyamatok kialakításához és bevezetéséhez szükséges szakmai koncepció kidolgozása

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

 • Ügymenet-folytonossági terv elkészítése a pályázatkezelő (EMIR) alkalmazásra
 • Minősített iktatórendszer bevezetési projektjének ügyféloldali vezetése és minőségbiztosítása

Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala

 • Megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása EKOP 1.1.5 pályázathoz az e-Bíróság információs rendszer két alrendszerének (csődés felszámolási eljárások, illetve civil szervezetek bejegyzése és nyilvántartása) megvalósításához szükséges támogatás elnyerésének elősegítésére; a tanulmány elkészíthetősége érdekében a koncepcionális rendszerterv és projektterv továbbfejlesztése

Balaton Fejlesztési Tanács (Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht.)

 • KEOP 6.3.0. KMOP 3.3.4.C) Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban pályázat elkészítése, e-Balaton e-Könyezetvédelem információs rendszer fejlesztése címmel (előzetes jelentkezés)

Közbeszerzések Tanácsa

Tanácsadási tevékenység a következő feladatokkal:

 • a KT informatikai stratégiájának kidolgozása, annak részeként a Tanács célkitűzéseinek, működési folyamatainak, rendszereinek, info-kommunikációs infrastruktúrájának, valamint informatikai szervezetének és humán erőforrásainak felmérése,
 • az informatikai stratégia megvalósítására szolgáló fejlesztések követelmény-specifikációinak kidolgozása, a megvalósítandó rendszerek koncepcionális eljárás-, adatés rendszermodelljének meghatározása,
 • a KT által jóváhagyott fejlesztések szerződéstervezeteinek elkészítése, valamint közbeszerzési eljárás műszaki leírásának és a pénzügyi-gazdasági, illetve műszaki-szakmai alkalmassággal kapcsolatos követelményeinek kidolgozása,a közbeszerzési eljárás támogatása.
 • IT rendszerfejlesztési projektben ügyféloldali projektmenedzsment és minőségbiztosítási feladatok ellátására.
 • Informatikai tanácsadói szolgáltatások a Közbeszerzések Tanácsa részére a következő témakörökben:
 • Döntés-előkészítő tanulmány elkészítése a Közbeszerzések Tanácsa iktatórendszereinek felmérése és értékelése céljából.
 • Biztonsági kockázat elemzéséhez szükséges beszerzési eljárás ajánlati kiírása műszaki mellékletének elkészítése.

ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht.

 • CRM rendszer megvalósítási projektben shadow projektmenedzsment szolgáltatások nyújtása (beleértve: PKI megoldásszállító kiválasztásának támogatása)
 • CRM rendszer kiépítése során minőségbiztosítási feladatok ellátása (beleértve: követelmény-specifikáció minőségbiztosítását)

IHM Informatikai és Hírközlési Minisztérium

 • Informatikai állapotfelmérés az önkormányzati szféráról – 2002-ben és 2004-ben elvégeztük az önkormányzatok teljes körű informatikai állapotfelmérését, melynek keretében kidolgoztuk az önkormányzatoknak elküldött felmérési kérdőíveket, kiértékeltük, elemeztük a visszaérkezett válaszokat, valamint összeállítottuk a kutatásjelentést
 • Kiinduló tanulmányt készítettünk az Információs Társadalom Stratégia e-Önkormányzat ágazati informatikai részstratégia kidolgozásának az előkészítésére.
 • A kiinduló tanulmány tapasztalatait, az azzal kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat is figyelembe véve kidolgoztuk a Magyar Információs Társadalom Stratégia e-Önkormányzat ágazati informatikai részstratégiáját.
 • Az Európai Uniós támogatással megvalósuló Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) 4. prioritás: Információs Társadalom és Gazdaságfejlesztés 4.3 beavatkozás: e-Közigazgatás fejlesztés két pályázatának (4.3.1 és 4.3.2) az EU követelményeinek megfelelő, komplex pályázati kiírása, dokumentációja elkészítése során tanácsadás
 • Önkormányzati informatikai fejlesztési projektek során alkalmazott projektmenedzsment módszertanok bevezetésének, alkalmazásának ellenőrzéséhez kapcsolódó méréshez szükséges módszertan kéziratának kidolgozása
 • Állapotjelentés és előrehaladási jelentés kéziratainak összeállítása a GVOP 2004 4.3.1 és GVOP 2004 4.3.2. nyertes pályázatainak programjáról ennek keretében országos felmérés a folyamatban lévő és befejezett GVOP 4.3. pályázatok megvalósítási tapasztalatairól
 • Az IHM belső informatikai stratégiájának elkészítése

IT Információs Társadalom Kht. (IHM)

 • KözHáló projekt – Shadow projektmenedzsment, melynek keretében meghatároztuk a projekttervet, valamint a projekt, a projektszervezet működési modelljét, a projekt közbeszerzések előkészítése fázisában pedig a projektvezető mellett elláttuk a projekt felügyeletét.

Nemzetközi Technológiai Kht.

 • Közreműködés az EU döntéshozatali rendszerbe való bekapcsolódásból adódó kormányzati feladatok ellátásához szükséges dokumentumok feldolgozásában, kormányzati informatikai szakmapolitikai álláspontjavaslatok kidolgozásában, figyelemmel az érintett szervezetek működési feladataira.

Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti Fejlesztési Terv és EU Támogatások Hivatala

 • A Nemzeti Fejlesztési Terv Stratégia kialakítása során shadow projektvezetéssel segítettük a szakmai projektirányító munkáját, a stratégia elkészítését. Ennek keretében meghatároztuk a projekttervet, valamint a projekt, a projektszervezet működési modelljét.

Országgyűlés Hivatala

 • Az egységes ügyiratkezelő rendszer követelmény-specifikációjának és megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése
 • eFutár elektronikus futárposta rendszer koncepció követelményjegyzékének és koncepciójának kidolgozása.
 • A minőségbiztosítási projekt keretében folyamatosan figyelemmel kísértük az eFutár projekt alakulását, vizsgáltuk a rendszertervek és a megvalósuló rendszer minőségét és az esetleges eltéréseket a határidőktől, valamint az eredeti koncepciótól.
 • A magyar parlamenti honlap megújításával és bővítésével kapcsolatos követelmények felmérése, összefoglaló tanulmány készítése.
 • A törvényalkotást támogató informatikai rendszer szakértői véleményezése, a törvényalkotási folyamatok elemzése, modellezése, és javaslatok kidolgozása a rendszer továbbfejlesztési irányaira vonatkozóan.
 • Informatikai rendszerek (Help Desk és Portál) kiválasztásának előkészítése, közbeszerzési eljárás támogatása, projektek minőségbiztosítása
 • Tanácsadási szolgáltatás az alábbi szakmai tartalommal: elektronikus beléptető rendszer kiválasztási projekt vezetése, közbeszerzési eljárás előkészítése, szakmai támogatása, portál bevezetési projekt minőségbiztosítása

Országgyűlési Könyvtár

 • "Kérdezd a könyvtárat" A projekt feladata az érintett szervezeti egységek működésének vizsgálatával, a meglévő folyamatok elemzésével, és modellezésével egy olyan informatikai rendszer koncepciójának kidolgozása volt, amelynek megvalósítása lehetővé teszi, hogy a jelenlegi könyvtári szolgáltatások hatékonyabban szolgálják a könyvtár látogatóit, különösen az országgyűlési képviselőket a parlamenti munkavégzésük folyamán.
 • Az Országgyűlési Könyvtár sajtó adatbázisainak elemzése, a teljes-szövegűvé történő átalakítás fejlesztési koncepciójának kidolgozása.

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF)

 • Informatikai katasztrófa-elhárítási terv (DRP) kidolgozása, a rendszerek biztonsági kategóriájának és kritikussági szintjének felmérésével, majd részletes utasítások kidolgozásával az előforduló vészhelyzetek elhárítására

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK

Törökbálint Város Önkormányzata

 • Informatikai Sérülékenység Analízis (etikus hack) elvégzése, javaslatok kidolgozása a talált sérülékenységek kijavítására
 • A Hivatal rendszereinek informatikai biztonsági osztályba sorolása

Budapest VII. kerület – Erzsébetváros Önkormányzata

 • ELO dokumentumkezelő szoftver licencek szállítása.
 • Szerződéskezelő rendszer bevezetése.
 • Közbeszerzések kezelését támogató rendszer bevezetése.
 • A minőségügyi (ISO) folyamatokat támogató, ELOprofessional 7 dokumentumkezelő rendszer alapján kifejlesztett MItR (Minőségirányítást támogató Rendszer) telepítése, a felhasználók oktatása
 • IBM ISS típusú IT biztonsági rendszer telepítése
 • Információbiztonsági tanácsadói szolgáltatások a következők szerint:
 • Működés-folytonossági és katasztrófa elhárítási tervek kidolgozásához szükséges kockázatfelmérés, majd a tervek kidolgozása.
 • ISO/IES 27001: 2006 alapú információbiztonsági átvilágítás.
 • Javaslattétel informatikai biztonsági eszközök, és szoftverek beszerzésére.
 • Információ biztonsági szabályzatok aktualizálása, új szabályzatok elkészítése (IBSZ, Üzemeltetési Szabályzat, Változáskezelési Szabályzat, Mentési és Archiválási Szabályzat, Vírusvédelmi Szabályzat, Felhasználói Szabályzat, Hitelesítési és Hálózatbiztonsági Szabályzat, Kockázatkezelési Szabályzat).
 • Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata részére projektmenedzsment és minőségbiztosítási támogatás nyújtása az integrált ügyiratkezelő rendszer bevezetéséhez.
 • Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Norvég Alap pályázatának elkészítése „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata kompetenciájának és adminisztratív kapacitásának növelése információ-technológiai eszközök használatával” címmel
 • Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Informatikai Stratégiájának elkészítése.

Budapest XIII. kerület Önkormányzata

 • Norvég Alap pályázat véleményezése

Sárbogárd Város Önkormányzata

 • Projektmenedzsment és minőségbiztosítási támogatás nyújtása az integrált ügyiratkezelő rendszer bevezetéséhez

Budapest Főváros XI. kerület Önkormányzata

 • Folyamatos informatikai tanácsadás az informatikai fejlesztési, tervezési projektek során, mely a következő feladatokat foglalta magába:
 • A GVOP-4.3.1. és GVOP-4.3.2. pályázatok elkészítéséhez, az informatikai támogatottság, illetve igények felméréséhez az önkormányzat szervezeti egységének átvilágítása, a folyamatok elemzése
 • A GVOP-4.3.1. és GVOP-4.3.2. pályázatok elkészítése során minőségbiztosítási szolgáltatások nyújtása
 • Az elnyert GVOP-4.3.2 támogatás közbeszerzési pályázata műszaki mellékletének elkészítése, tanácsadás az ajánlati felhívás kidolgozásában.
 • GVOP-4.3.2 pályázat megvalósítási projektje során ügyféloldali projektmenedzsment és minőségbiztosítás nyújtása

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

 • A Dél-Dunántúli Digitális Mintarégió Stratégiai Jövőképe kidolgozása. A stratégiai jövőkép kiterjed a mintarégió valamennyi szolgáltatására (e-önkormányzat, e-kistérség, e-gazdaság, e-kereskedelem, e-közlekedés-szállítás, e-környezetvédelem, e-munka-távmunka, e-oktatás-távoktatás, e-turizmus, e-egészségügy, e-kultúra, e-toborzás (munkaerő).
 • A Dél-Dunántúli Digitális Mintarégió Stratégiai Program I. kidolgozása – A Stratégiai Program I. a Stratégiai Jövőkép alapján került kidolgozásra, s kiterjedt a mintarégió alábbi részterületeire: e-önkormányzat, e-kistérség, e-gazdaság, e-turizmus, e-munkavégzés (távmunka), e-oktatás (távoktatás), e-környezetvédelem, e-agrárium és agrármarketing, ICT infrastruktúra. A feladat tanácsadást, minőségbiztosítást és projektvezetést foglalt magában.

Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás

 • A Dél-dunántúli Digitális Mintarégió (DDDMR) projekt Norvég Alap pályázati kiírásnak megfelelő koncepciójának elkészítése, pályázati jelentkezés elkészítése
 • DDDMR, e-Régió stratégia kidolgozása (e-Szociális ellátás, e-Szakképzés, e-Levéltár, e Közlekedés) és a digitális mintarégió megvalósításának előkészítése (döntés a megvalósítás, működtetés módjáról, pályázatkészítés, lebonyolítás, értékelés, döntéshozatal, szerződés stb.), majd koncepció a szolgáltatások és az infrastruktúra megvalósítására, működtetésére, folyamatos fejlesztésére.
 • Sajó-Hernádvölgyi és Bükkvidéki Önkormányzatok Területés Településfejlesztési Társulása (Felsőzsolca)
 • Minőségbiztosítás a GVOP-4.3.1. pályázatot megvalósító rendszer-bevezetési projekt során, beleértve az e-Önkormányzat rendszer megvalósítása fővállalkozójának kiválasztását is

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

 • Folyamatos ügyféloldali projektmenedzsment és minőségbiztosítási szolgáltatások Szeged Megyei Jogú Város GVOP-4.3.1. pályázatának megvalósítása során a kialakítandó rendszerrel és a projekttel kapcsolatosan (projektvezetés, módszertan, minőségbiztosítás, elszámolások menedzselése)

Hajdúszoboszlói kistérség

 • Minőségbiztosítás a Hajdúszoboszlói kistérség informatikai stratégiai koncepciójának elkészítése során.

Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ)

 • Az MJVSZ-szel együttműködve javaslat készítése (egy nagyobb e-közigazgatás tervezési, egységesítési projekt keretében) a kormányzat részére az egységes e-Közigazgatási politika kialakítására.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

 • Az informatikai stratégia-tervezet véleményezése, javaslat készítése az informatikai stratégia további kidolgozást, pontosítást igénylő területeiről, shadow projektmenedzsment tevékenységet végzése.
 • Informatikai stratégia pályázatok ügyféloldali értékelése – a projekt során közreműködtünk az Önkormányzat által lebonyolított közbeszerzési eljárásban, részt vettünk a beérkezett pályázati anyagok szakmai értékelésében.
 • Szaktanácsadás az Európa Pályázatelőkészítő Alaphoz benyújtandó pályázati anyag elkészítéséhez.

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ)

 • Alkalmazói szoftverek minősítési rendszere – Elkészítettük az önkormányzatok számára javasolt, korszerű információs rendszerek minősítési kritérium és értékelési, pontozási rendszerét.
 • A „Kistérségi informatikai együttműködés lehetőségei” című tanulmány elkészítése.
 • A „Térinformatika alkalmazásának lehetőségei a hazai önkormányzatok körében” című tanulmány elkészítése, melyben felmérésre került az önkormányzati térinformatikai piac kínálati oldala, illetve a már bevezetett rendszerekkel kapcsolatos önkormányzati tapasztalatok, valamint meghatározásra kerültek a további felhasználási lehetőségek, és a bevezetési projekt főbb lépései a kockázatokkal és a sikertényezőkkel.

KÜLFÖLD

Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács

 • Iktatási és dokumentum-kezelési folyamatok informatikai támogatásának megvalósítása ELO DMS rendszer alkalmazásával
 • Bejövő és kimenő levelezésének iktatása
 • Intézmények vagyonkataszterének a leképezése
 • Médiamegjelenések kezelése
 • Elsődleges dokumentumtár kialakítása, döntéstár kialakítása

Zenta, Ada, Kishegyes települések önkormányzata (Szerb Köztársaság, Vajdaság Autonóm Tartomány)

 • A települések informatikai stratégiájának kidolgozása

Óbecse, Magyarkanizsa települések önkormányzata (Szerb Köztársaság, Vajdaság Autonóm Tartomány)

 • A települések informatikai stratégiájának kidolgozása során projektvezetés és minőségbiztosítás

Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság (Szerb Köztársaság, Vajdaság Autonóm Tartomány)

 • Az e-Kormányzat Informatikai Stratégia kidolgozása során informatikai tanácsadási szolgáltatás; megbízóoldali projektmenedzsment, valamint minőségbiztosítás szolgáltatás és szakmai konzultációk nyújtása

Resen város Önkormányzata (Macedón Köztársaság)

 • e-Önkormányzat stratégia elkészítése.