Pénzintézeti ügyfeleinknek

Stratégiai tervezési, megvalósítási tanácsadás
 • Stratégiai elemzések készítése és stratégiák kidolgozása (vállalati, üzlet¬ági és funkcionális - főként informatikai - stratégiák,
 • A stratégiai tervezési projektek, tevékenységek során tar¬talmi és mód¬szertani tanácsadás és minőségbiztosítás, valamint minőségbiztosítás.
 • Informatikai stratégiák készítése
 • Projektmenedzsment használatának bevezetése
 • Változáskezelés (Change Management) tanácsadás
Szervezési tanácsadás
 • Üzletifolyamat-elemzés, folyamat- és szervezetkorszerűsítés végrehajtása.
 • Szervezeti és működési szabályzatok (SzMSz) és további szervezési dokumentációk készítése, illetve meglévő szabályzatok, dokumentációk értékelése.
Információs rendszerek implementációjának támogatása
 • Részvétel kiválasztási folyamatban
 • Koncepció kidolgozása
 • Követelményspecifikálás
 • Oktatások szervezése
 • Ügyfél oldali projekt management
 • Ügyfél oldali minőségbiztosítás
Informatikai tanácsadás
Informatikai tanácsadási szolgáltatásaink kiterjednek az informatikai stratégia készítésétől a közép és rövid távú tervezésen, az alkalmazásokkal (ERPII, BIW, e-Business,) és infokommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos specifikációkészítésen, alkalmazás-, eszközkiválasztáson, implementáción, alkalmazás-integráción (EAI) projekt-menedzsmenten, keresztül az üzemeltetésig, eszközkonszolidációig, a komplex informatikai biztonságig, informatikai szolgáltatási szint megállapodásokig (SLA) és további feladatokig, beleérve a SOA-hoz kapcsolódó feladatokat is .
 • Informatikai stratégiák készítése
 • Nagy értékű, jelentős informatikai projektek tervezése, menedzselése, minőségbiztosítása
 • Informatikai, alkalmazói rendszerekkel kapcsolatos, részletes követelmények kidolgozása, pályáztatási és érté¬kelési eljárások kidolgozása, a végrehajtás támogatása, beleértve a közbeszerzési eljárásokat is (kivéve a közbeszerzési szakértői feladatokat),
 • E-business megoldások
 • Informatikai és kommunikációs technológiai (IKT) infrastruktúrák értékelése, hatékonyságának növelése, korszerűsítési javaslatok készítése, megvalósítása
 • Vezetők informatikai továbbképzése, munkatársak oktatása
 • Informatikai szabályzatok készítése, meglévő szabályzatok aktualizálása
 • Informatikai audit, nemzetközi - CISA (Certified Information System Auditor) - képesítésű auditorokkal; IT biztonsági felmérések készítése, biztonsági szabályzat, katasztrófa-elhárítási terv, üzleti / működési folytonossági terv készítése;
 • Informatikai szolgáltatási-szint szerződések (SLA) kidolgozása, illetve meglévők értékelése
Projektekkel kapcsolatos tanácsadói tevékenységek
 • projektvezetés, „shadow" projektmenedzsment,
 • projektek módszertani és tartalmi minőségbiztosítása,
 • pályázati tanácsadás kormányzati, közigazgatási, önkormányzati intézmények vállalatok, pénzintézetek, különböző projektjei során.