Állami, közigazgatási szerveknek, önkormányzatoknak

Társaságunk megalakulása óta kiemelt területként kezeli az állam- és közigazgatási szektort. Az elmúlt években számos sikeres tanácsadói projektet fejeztünk be, melyek közül a legfontosabb, az önkormányzati szektort is érintő munkáink a következők voltak:

 • Az önkormányzati szektor informatikai felmérése (2002, és 2004) - az IHM, illetve a TÖOSZ megbízásából, támogatásával.
 • e-Önkormányzat ágazati informatikai részstratégia elkészítése - az IHM megbízásából a Magyar Információs Társadalom Stratégia (MITS) részeként.
 • Tanácsadási tevékenység a GVOP 4.3 pályázati dokumentáció elkészítéséhez - az IHM részére az EU követelményeinek megfelelő, komplex pályázati dokumentáció szakmai anyagának elkészítése.
 • Informatikai pályázati tanácsadás, pályázatkészítés és értékelés - önkormányzati ügyfeleink megbízásából pályázati anyagok (pl. GVOP) készítése, érékelése.
 • Tanácsadói szolgáltatások - informatikai tanácsadás önkormányzatok számára az informatikai fejlesztési, tervezési projektek során.
 • Önkormányzati informatikai tanulmányok (Alkalmazói szoftverek minősítési rendszere, A térinformatika önkormányzati alkalmazásai tanulmány, Kistérségi informatikai együttműködés lehetőségei tanulmány), közreműködés „Az egységes e-Közigazgatás" című tanulmány elkészítésében.

A feladatok elvégzése során számos nagyvárosi, fővárosi kerületi önkormányzat vezetőjével sikerült személyes kapcsolatot kialakítani, megismerni az önkormányzatok informatikai helyzetét. A különböző projektek során szintén lehetőségünk nyílott az önkormányzati piacra dolgozó szoftverfejlesztő cégek feltérképezésére, a jelentősebb szállítóknál termékeik részletesebb tanulmányozására.

Az önkormányzati szektor, valamint az alkalmazás-szállítói piac alapos ismeretében társaságunk számos szolgáltatást kínál önkormányzati ügyfelei számára.

 • Vállaljuk önkormányzat által kiírásra kerülő informatikai pályázatok elkészítését, különös tekintettel a műszaki dokumentációra. Segítünk a beérkezett ajánlatok feldolgozásában és értékelésében, a megfelelő szállítók kiválasztásában.
 • Önkormányzati informatikai projektek esetében vállaljuk az önkormányzat oldali projektmenedzsment (esetleg „shadow" projektmenedzsment) feladatokat, a projekt minőségbiztosítását.
 • Az Európai Uniós támogatások keretében (pl. GVOP 4.3.1 és 4.3.2) megvalósuló fejlesztések esetében támogatjuk az önkormányzatot az Uniós elvárásoknak megfelelő jelentésszolgálati kötelezettségek teljesítésben, a támogatások pénzbeli felhasználásának elszámolásában.
 • Általános informatikai tanácsadói szolgáltatásaink keretében ajánljuk önkormányzati ügyfeleinek a IT stratégia elkészítését, teljes körű informatikai audit elvégzését, szolgáltatási-szint szerződések (SLA) kidolgozását (pl. kistérségek, önkormányzati társulások számára)

Célkitűzéseink megvalósítása érdekében a tanácsadás alábbi területein támogatjuk kormányzati, közigazgatási ügyfeleinket.

Stratégiai tervezési, megvalósítási tanácsadás

 • Kormányzati, közigazgatási szervek, régiók, kistérségek, önkormányzatok, intézmények részére stratégiai elemzések készítése és stratégiák kidolgozása (intézményi, ágazati, funkcionális - főként informatikai - stratégiák, önkormányzati, regionális, kistérségi fejlesztési, gazdaságfejlesztési és további hosszú távú tervek
 • A stratégiai tervezési projektek, tevékenységek során tartalmi és módszertani tanácsadás és minőségbiztosítás, valamint minőségbiztosítás.
 • Informatikai stratégiák készítése kormányzati intézmények, önkormányzatok, illetve vállalatok és pénzintézetek részére.
 • Információs társadalommal kapcsolatos stratégiák készítése.
 • Projektmenedzsment használatának bevezetése
 • Változáskezelés (Change Management) tanácsadás (intézmények és üzleti szervezetek számára).

EU-s projektgenerálás, pályázatírás és projektirányítás

Szolgáltatásaink, amelyeket kormányzati és közigazgatási ügyfeleinknek kínálunk, beleértve közvetlen „brüsszeli" pályázatok elkészítését is, lefedik az EU pályázati támogatással megvalósuló projektek teljes életciklusát:

 • Stratégiakészítés, projektgenerálás
 • Pályázati források keresése
 • Pályázatírás (pályázatok komplex elkészítése, beleérve: projekttervezés, megvalósíthatósági tanulmány készítése)
 • Projektirányítás, „shadow" projektirányítás, tartalmi és módszertani minőségbiztosítás, beleértve az EU-s elvárásoknak megfelelő működés, elszámolás, projekt disszemináció tervezését
 • Projektek tartalmi és módszertani minőségbiztosítása

Szervezési tanácsadás

 • Kormányzati, közigazgatási intézmények, önkormányzatok számára folyamatelemzés, folyamat- és szervezetkorszerűsítés végrehajtása.
 • Szervezeti és működési szabályzatok (SzMSz) és további szervezési dokumentációk készítése, illetve meglévő szabályzatok, dokumentációk értékelése.

Informatikai tanácsadás

Informatikai tanácsadási szolgáltatásaink lefedik a teljes folyamatot, az informatikai stratégia készítésétől kezdve éves költségvetésen keresztül az alkalmazásokkal (ERPII, BIW, e-Kormányzat, e-Önkormányzat, e-Közigazgatás) és info-kommunikációs infrastruktúrával kapcso­latos specifikációkészítésen, alkalmazás-, eszközkiválasztáson, implementáción, alkalmazásintegráción (EAI) projektmenedzsmenten, keresztül az üzemeltetésig, eszközkonszolidációig, a komplex informatikai biztonságig, informatikai szolgáltatási szint megállapodásokig (SLA) és további feladatokig.

 • Informatikai stratégiák készítése (stratégiai jövőkép, stratégiai programok)
 • Nagy értékű, jelentős informatikai projektek tervezése, menedzselése, minőségbiztosítása
 • Informatikai, alkalmazói rendszerekkel kapcsolatos, részletes követelmények kidolgozása, pályáztatási és értékelési eljárások kidolgozása, a végrehajtás támogatása, beleértve a közbeszerzési eljárásokat is (kivéve a közbeszerzési szakértői feladatokat),
 • Információs rendszerek implementációjának támogatása,
 • E-kormányzat (e-government) és e-önkormányzat (e-municipality) megoldások kormányzati szervek, illetve önkormányzatok részére
 • Informatikai és kommunikációs (ICT) infrastruktúrák értékelése, hatékonyságának növelése, korszerűsítési javaslatok készítése, megvalósítása
 • Vezetők informatikai továbbképzése, munkatársak oktatása.
 • Informatikai szabályzatok készítése, meglévő szabályzatok aktualizálása
 • Informatikai audit, nemzetközi - CISA (Certified Information System Auditor) képesítésű auditorokkal; IT biztonsági felmérések készítése, biztonsági szabályzat, katasztrófa-elhárítási terv, üzleti / működési folytonossági terv készítése;
 • Informatikai szolgáltatási-szint szerződések (SLA) kidolgozása, illetve értékelése

Minőségirányítási tanácsadás

Minőségirányítási (ISO 9001) és környezetirányítási (ISO 14001) rendszerek komplex kidolgozása, dokumentálása, bevezetése, tanúsításra / tanúsítás meghosszabbítására történő felkészítés (önkormányzatok, intézmények, vállalatok)

Projektekkel kapcsolatos tanácsadói tevékenységek

Projektvezetés, „shadow" projektmenedzsment, projektek módszertani és tartalmi minőségbiztosítása, pályázati tanácsadás kormányzati, közigazgatási, önkormányzati intézmények vállalatok, pénzintézetek, különböző projektjei során