Szolgáltatásaink

Stratégiai tanácsadás
  • Ma már egyetlen szervezet (vállalat, pénzintézet, intézmény) sem képes hosszabb távon is megfelelően, eredményesen működni és fennmaradni, ha csak rövid távon gondolkodik, tervez. A stratégia tervezés célja, hogy a külső és belső környezet elemzése után meghatározza a hosszabb távú szervezeti célokat,  a  szervezet jövőképét, valamint azon akciókat, feladatokat, projekteket, amelyek a célok, a jövőkép megvalósításához szükségesek. A stratégia kapcsolatot teremt a külső környezetből adódó lehetőségek, azok kihasználása között, ezekből, valamint a belső környezetből, erőforrásokból vezeti le a célokat, s biztosítja, hogy az erőforrások felhasználása, illetve fejlesztése a célok érdekében történjék. A stratégia szintjei: szervezeti, szervezeten belüli ágazati, üzletági, illetve funkcionális szint. A stratégiai menedzsment biztosítja a starégiában foglaltak megvalósítását, a célok megvalósulásának mérését, visszacsatolását, értékelését. A HRK Consulting nemzetközi szinten, magasan képzett és tapasztalt, regisztrált, tanúsított  (CMC: Certified Mnagement Consultant) munkatársai módszertani és tartalmi tanácsadással, projektvezetéssel, minőségbiztosítással segítik a vállalatok, pénzintézetek és intézmények menedzsmentjét a stratégiai tervezési és megvalósítási (menedzsment) feladatok sikeres megoldásában.

Projektmenedzsment

  • A HRK Consulting a projektmenedzsmenthez kapcsolódó számos szolgáltatást nyújt, többek között "shadow" projektvezetést, projekt minőségbiztosítást és projektek ügyféloldali vezetését.

Informatikai biztonság

  • Az informatikai biztonság megléte és fenntartása ma már nem csak kiemelt intézmények, pénzintézetek szívügye. Ügyfeleink igényeinek megfelelően nyújtunk: katasztrófa-elhárítási terv készítés, informatikai audit, és üzletfolytonosság tervezési szolgáltatásokat.

IT menedzsment

  • Az informatikai kiadások egyre nagyobb hányadát jelentik a társaságok és intézmények költségeinek. Ennél fogva az informatikai eszközök, erőforrások menedzselése, az azokkal történő hatékony gazdálkodás egyre fontosabb. A HRK Consulting hozzájárulhat az informatika hatékonyabbá tételéhez informatikai szervezeti felméréssel, szolgáltatási szint szerződések, informatikai szabályzatok készítésével és informatikai folyamatszervezéssel.

Pénzügyi-, pályázati tanácsadás

  • A versenyképesség kialakításához, megtartásához egyre több vállalkozás igyekszik tevékenységét fejleszteni, bővíteni. Erre lehetőséget nyújt a bővülő támogatások, támogatott hitelek, egyéb hitelek és tőkebevonási lehetőségek köre. A HRK Consulting szakképzett munkatársai segítséget nyújtanak a fejlesztési, innovációs feladatokhoz szükséges források megteremtésében, kapcsolódó feladatok végrehajtásában.